1.JPG2.jpg4.JPG5.jpg9.JPG

Apie mus

 Mes, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija, – profesinių bendraminčių ir kolegų kolektyvas, siekiantis bendrų tikslų profesinėje veikloje. Kviečiame kuo daugiau virėjų ir virtuvės šefų bei konditerių įsilieti į mūsų gretas. Visada esame atviri naujiems pasiūlymams, gerbiame ir teigiamai priimame konstruktyvią kritiką.

Asociacija įkurta 2000 m. spalio 4 dieną. LRVVKA steigėjai – Lietuvos virtuvės šefai – Aldona Gečienė, Valius Čepanonis, Stanislav Kizenevič, Gintautas Zuikaitis, Arnoldas Čižas. Pirmuoju Asociacijos Prezidentu buvo išrinktas Gintautas Zuikaitis, vėliau jį šiame poste pakeitė Valius Čepanonis, Stanislovas Kizenevič, Rūta Šiušienė, Darius Dabrovolskas. Šiuo metu Asociacijos Prezidento pareigas garbingai vykdo Jaroslav Orševski.

Šiuo metu Asociacija vienija per 90 narių. Žinoma, ir Asociacijos narių skaičiui daro įtaką migracija, taip pat nevienodas Asociacijos narių aktyvumas. Bet tikimės, kad geri Lietuvos šefų pasiekimai tarptautiniuose profesiniuose konkursuose paskatins ir pasyvesnius virtuvės meistrus sukrusti, pažadins ir jų ambicijas parodyti savo sugebėjimus. Laukiame visų kolegų, - tik kartu galime pasiekti dar geresnių rezultatų!

Asociacija – tai ne pelno siekianti organizacija, nefinansuojama iš biudžeto. Todėl labai džiaugiamės asociacijos Rėmėjais, su kurių pagalba jau penkioliktus metus sėkmingai vykdome Asociacijos tikslus ir uždavinius, numatytus Asociacijos įstatuose. Asociacijos tikslams pasiekti kiekvienais metais rengiame po keletą prezentacijų – seminarų, kurių metu Asociacijos nariai ir kiti maitinimo įmonių specialistai gauna naujausią informaciją gastronomijos srityje. Mūsų rengiamuose Lietuvos virėjų ir konditerių profesiniuose konkursuose išbandomos jėgos, kurios praverčia ir tarptautinėse profesinėse varžytuvėse. Rengiame profesines meistriškumo sesijas ir kursus, pasitelkdami ne tik Lietuvos geriausius šefus ir konditerius, bet ir pasikviesdami pasaulinio lygio virtuvės meistrus.

Asociacijos veiklos tikslai yra: 

1. vienyti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos viešojo maitinimo įmonėse dirbančių šefų – virėjų ir konditerių veiklą, tarpusavio santykius;

2. visapusiškai reklamuoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas ir gaminamą produkciją;

3. koordinuoti ir vykdyti jos narių pavestus uždavinius, savo veikla atstovauti jų interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose, tarptautinėse organizacijose;

4. teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams, plėsti ryšius su giminingomis šalies ir kitų valstybių organizacijomis. 

              Įgyvendindama šiuos tikslus, Asociacija:

 1. užsiima Asociacijos narių veiklos pobūdį atitinkančios informacijos paieška ir pateikimu Asociacijos nariams;
 2. rūpinasi informacijos, vaizdinių priemonių apsikeitimu tarp narių, kelia narių profesionalumo lygį, populiarina visiems jiems giminingą virėjo (konditerio) profesiją;
 3. apibendrina ir įvertina Asociacijos narių vidinę ekonominę informaciją, analizuoja ir lygina Asociacijos narių veiklą;
 4. formuoja bendrą Asociacijos narių požiūrį į darbą, kapitalo, prekių ir žaliavų rinkų poreikį tiesioginei Asociacijos narių veiklai;
 5. bendradarbiauja ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis;
 6. reklamuoja ir platina informaciją apie Asociacijos narius bei narių teikiamas paslaugas;
 7. atstovauja ir gina Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, teismuose, arbitraže, tarptautinėse organizacijose;
 8. organizuoja leidybinę veiklą ir leidžia periodinius ir vienkartinius informacinius leidinius kulinarijos ir konditerijos klausimais, įvairias mokymo ir metodines priemones;
 9. organizuoja temines parodas, muges, seminarus, konferencijas, susijusias su profesine virėjų ir konditerių veikla;
 10. siekia įstatymų, kitų norminių aktų, atitinkančių savo narių interesus, priėmimo, dalyvauja tokių įstatymų bei kitų teisės aktų projektų rengime, teikia siūlymus kompetentingoms valdžios ir valdymo institucijoms;
 11. organizuoja mokymo, profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo kursus ir stažuotes Lietuvoje bei užsienyje;
 12. tarpininkauja sprendžiant nesutarimus tarp Asociacijos narių, kai tai susiję su veiklos etika;
 13. organizuoja nacionalinius virėjų ir konditerių konkursus;
 14. dirba su žaliavas ir įrengimus teikiančiomis firmomis, supažindina narius su šių firmų naujovėmis ir teikiamomis nuolaidomis;
 15. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Asociacijos veiklos tikslams.
Joomla templates by a4joomla